poliedres, cossos de revolució i caleidocicles

Poliedres

Els poliedres són representacions sòlides, cossos tridimensionals.

· Elements dels políedres

Tots els poliédres regulars tenen elements comuns:

  • cares amb forma poligonals els quals poden ser tots iguals (cub) o diferents (piràmide)
  • arestes per unir dos costats d’aquest polígon
  • vèrtexs on s’uneixen tres o més arestes

· Classificació del políedres 

-Políedres regulars (platònics)
Són aquells políedres les cares del qual són  polígons regulars tots amb el mateix nombre de costats i amb la mateixa mesura de les arestes (o costats d’aquests polígons).
El total són 5 sòlids:

poliedres_regulars

 

-Políedres irregulars
Dins d’aquest grup es troben els primes, les piràmides i els troncs de piràmide, una mena de piràmide tallada.
primas_piramide-02Tant les piràmides, els troncs i el primes, tenen una (piràmide i tronc) o dues de les cares (prismes) són polígons regulars : triangles, quadrats, pentàgons… I poden ser còncaus o convexos (estrellats).

piràmide estrelada

piràmide estrelada

Cossos de revolució

Aquestes figures són el resultat de fer girar un pla al voltant d’un eix. Les figures regulars més comunes són: con, cilindre o l’esfera
cossosrevolucio-03

Caleidocicles

Els caleidocicles o calidocicles són sòlids en forma d’anell.

El nom prové del Kalós (bellesa), eîdos (forma) i Kyklos (gir). Aquestes figures tenen la possibilitat de rotar sobre sí mateixes sense deformar-se i mostrant diferents motius a cada gir.

Molts d’aquest estan constuïts amb tetraedres regulars (tots el triangles són equilàters) sempre en nombre par, d’on treuen el seu nom: ordre 6, ordre 8,10… o irregulars (el triangles de les cares no són equilàters) també amb un número par de figures:

Caleidocicle ordre 6:

caleidocicle ordre 6

caleidocicle ordre 6

Aquestes són les imatges per crear el caleidocicle d’ordre 6

Cub invertible:

Aquestes són les imatges fetes servir per crear al cub anterior

Web per col·locar les teves fotos a un caleidocicle hexagonal, octogonal, o cub inversible.

Anuncis